Ander werk vinden is een leerproces

Waarom komt de ene mens wel in actie en de ander niet?  Gera Noordzij (Universitair Docent aan de Erasmus Universiteit) deed er onderzoek naar.

Het is alweer 5 jaar geleden dat Ineke van Kruining en ik haar interviewden, maar haar onderzoeksresultaten zijn en blijven interessant en relevant!

Uitgangspunt van het onderzoek is het verschil tussen een leerdoel en een prestatiedoel, en de consequenties daarvan

Een leerdoel kan zijn ‘ik wil leren schaatsen’ en een prestatiedoel zou zijn ‘ik wil de 500 meter in minder dan 40 seconden schaatsen’. In het onderzoek zijn op verschillende manieren deelnemers uitgedaagd in een onderzoeksopzet met controlegroepen om taken te verrichten met leerdoelen dan wel prestatiedoelen.

Uit het onderzoek blijkt onomstotelijk dat leerdoelen stellen het meest effectief is.
Prestatiedoelen zijn prima als je ze stelt rond een bewezen talent van je. Als je al goed bent in schaatsen dan kan een prestatiedoel je vrolijk maken. Maar als je nauwelijks op schaatsen durft te staan en iemand zegt ‘jij moet de beste worden’ dan zal het niet beter gaan. Het blijkt dat prestatiedoelen beginners angstig maken, het verlamt ze. Terwijl leerdoelen stellen veronderstelt dat je een leerproces ingaat en daarbij accepteer je dat je fouten mag maken want je mag het nog leren.

Lees hier het hele interview of het gehele onderzoek (Engelstalig) van Gera Noordzij.


Comments are closed.