Career Story Interview

Career Story Interview

Wat?

Loopbaanontwikkeling met behulp van verhalen. Daarin is professor Mark Savickas een expert. Hij is ervan overtuigd dat ieder mens binnen zijn leven en loopbaan een persoonlijk thema uitwerkt. Het leven is een zoektocht, waarin dit levens- of loopbaanthema helpt om tegenslagen te overwinnen. Uw eigen levensverhaal en het kunnen integreren van nieuwe ervaringen daarin staat in het Career Story Interview dan ook centraal.

Voor wie?

Het Career Story Interview is erg geschikt wanneer u een actueel dilemma centraal wilt stellen, of een vraag heeft over passende beroepsmogelijkheden.

Hoe?

Twee sessies. Het interview van de eerste sessie vormt de kern van de coaching. De vragen zijn door Savickas ontwikkeld. In de tweede sessie presenteer ik als uw coach -op basis van het interview- uw ‘levensportret’. Het levensportret geeft zicht op uw levensthema en hoe dat thema zich verhoudt met uw huidige situatie.

De methode is gericht op (zelf)inzicht, via de vragen, het interview en de spiegeling door de coach. Dat inzicht leidt vervolgens tot concrete stappen.