Licht op uw Loopbaan

PACE Licht op uw Loopbaan

Wat?

Uw huidige positie en uw toekomstige kansen op de arbeidsmarkt (binnen en buiten uw bedrijf) staan in dit compacte coachingstraject centraal. Het resultaat voor u is een completer inzicht in uzelf en in uw mogelijkheden, zodanig dat u uw ‘inzetbaarheid’ verankert en vergroot.

Voor wie?

U staat op een kruispunt in uw loopbaan en u wilt meer inzicht in de factoren die voor u van belang zijn bij het maken van keuzes. Of: U wilt inzicht in uw eigen persoonlijkheid en kwaliteiten en in het type functies en de arbeidsmarkt die daarbij goed aansluiten. Of: U wilt samen met een professional gemaakte keuzes evalueren, leren van het verleden en een nieuwe weg inslaan. U heeft er behoefte aan te weten waar uw kansen liggen en en hoe u die kansen kunt verzilveren.

Hoe?

Een persoonlijke kennismaking aan de hand van uw CV. De winst van deze aanpak is meervoudig: u geeft een beeld van uw leven en carrière, we gaan dieper in op uw vraag en we checken op een heel natuurlijke manier of uw CV voldoet aan de huidige standaard.

Daarna volgen een viertal verdiepingsgesprekken waarin uw vraag centraal staat. Uw wensen, ambities, competenties en drijfveren brengen we in kaart aan de hand van (een keuze uit) digitaal beschikbare loopbaanscans. PACE werkt graag met scans van IXLY en Icares. Ook een workshop over voor u belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kan deel uitmaken van het traject. Een afrondend adviesgesprek leidt tot een inspirerend actieplan.