'Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.
It is our light, not our darkness that most frightens us.'

Intrigeert deze quote u?

In mijn werk als loopbaanadviseur ervaar ik dagelijks wat schrijfster Marianne Williamson bedoelt. Angst blijkt ook bij loopbaankeuzes een belangrijke blokkade. We zijn bang om te falen, maar vaak nog banger voor succes!

Gelukkig bezit iedereen kwaliteiten om met deze angst om te gaan: zelfvertrouwen, geloof en optimisme. Het zijn deze kwaliteiten die u helpen bij het maken van keuzes en bij het houden van regie over de eigen loopbaan. Als uw coach help ik u deze kwaliteiten te versterken en optimaal in te zetten en bied ik u een frisse kijk op uw situatie en uw mogelijkheden.

Een helder licht op uw loopbaan, dat is wat ik voor u kan betekenen. U bepaalt het tempo van werken en ik help even te versnellen waar nodig. Ik zorg dat u goed voorbereid op weg gaat en strategisch omgaat met de keuzemogelijkheden die zich aandienen.

Your PACE

Pacecareercoaching

PACE werkt landelijk en ondersteunt bij ieder type loopbaanvraag, in iedere fase van uw werkzame leven:

• U wilt er alles aan doen om de ‘onboarding’ in uw nieuwe job succesvol te laten zijn
• U wilt uw functioneren eens onder de loep nemen en meer planmatig werken aan het ontwikkelen van specifieke competenties
• U ambieert ander werk, binnen of buiten uw huidige organisatie
• Omstandigheden dwingen u om ander werk te zoeken en u zoekt professionele ondersteuning
• U wilt een wending geven aan uw loopbaan en heeft behoefte aan een breder zicht op uw competenties, uw drijfveren en wensen. En op uw match met de arbeidsmarkt en de kansen die zelfstandig ondernemerschap biedt.
• U wilt deelnemen aan een door de overheid gesubsidieerd loopbaantraject, gericht op meer zicht op uw kansen op de arbeidsmarkt plus een concreet en motiverend actieplan. Lees voor updates “Actueel”!

Klanten aan het Woord