Wat zijn de gevolgen van de corona crisis voor uw loopbaan?

Vraagt u zich af wat de gevolgen van de Corona crisis zijn voor u en
uw loopbaan?

Hoe zal uw beroep er in de toekomt uit zien, wat verandert er en hoe kunt u daarop anticiperen?

Bent u de dupe van de crisis en vraagt u zich af wat in de huidige omstandigheden uw mogelijkheden zijn?

En welke stappen moet u dan nemen?

Maak nu gebruik van het aanbod vanuit Sociale Zaken voor gratis
consultatie van een loopbaanadviseur!

Het Ontwikkeladvies 2020…..
een gratis mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

(Deze subsidie is geheel voltekend, er kan niet meer aan worden deelgenomen.)

U krijgt dus kosteloos persoonlijk en op maat gemaakt advies. Een overheidssubsidie draagt bij in mijn kosten. Ik vraag de subsidie aan; u dient bereid te zijn om aan een paar administratieve formaliteiten te voldoen.

Bent u werkzoekend of werkend, op welke contractvorm dan ook, ouder dan 18 en nog niet op uw pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u deelnemen!

Tijdens de persoonlijke begeleiding zullen uw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het traject heeft u meer zicht op wat de toekomst voor u kan brengen en hoe u hier zelf invloed op kunt hebben. U heeft een beter beeld van wat u onder de huidige omstandigheden kansrijke mogelijkheden zijn om betaald werk te krijgen en te houden.

U kunt rekenen op 4 gesprekken van één tot anderhalf uur, deels ‘face-to-face’, deels op afstand, via Skype, Zoom of MS Teams. U vult een digitale arbeidsmarktscan in, die u meer informatie geeft over uw positie op de arbeidsmarkt. Deze scan bespreken we.

Uw werkgever wordt niet geïnformeerd over uw deelname en ook niet over de resultaten van het advies. U bepaalt wat en met wie u hierover deelt.

Dus heeft u een vraag over uw huidige werk, uw toekomstige mogelijkheden binnen dit werk of binnen een ander vakgebied? Heeft u een vraag over ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden? Over uw talenten, uw kwaliteiten en hoe u die elders of anders kunt inzetten? Over kansrijke beroepen?

Kijk op www.noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies voor namen van coaches, ook in uw regio, die deelnemen aan dit project. Zoekt u een coach in Almere of Lelystad dan kunt zich als belangstellende bij mij melden, of via dezelfde NOLOC-site.

Klik hieronder voor het interview dat Omroep Flevoland op 5 augustus (onverwacht) met mij had. Ik was nerveus… maar inhoudelijk is het O.K…. !

De subsidie is geheel voltekend, er kunnen geen nieuwe deelnemers meer starten!


Comments are closed.