Klanten aan het woord

Cliënten aan het woord

‘Ik heb helderheid gekregen in mijn keuzemogelijkheden!’

‘Ik heb meer zelfkennis en zelfvertrouwen’

‘Het geloof dat ik op mijn leeftijd nog aan iets nieuws kan beginnen’

‘Meer inzicht in wat echt mijn passie is en hoe ik dit in mijn cv kan verwoorden’

‘Herkennen van de energie vreters en -gevers in mijn functie’

‘Inzichten in mijn eigen mogelijkheden en ervaringen’

‘Ik ben actief op zoek gegaan naar een andere baan … en dat is gelukt’

‘Deskundig en prima sparringpartner’

‘Bedankt dat jij mij het zetje in de rug heb gegeven toen ik ging twijfelen!’

Duurzame inzetbaarheid binnen KLM

Line Maintenance Schiphol, onderdeel van de afdeling Engineering & Maintenance, vroeg om een onderzoek naar de meningen van medewerkers over hun werk en levensstijl. De KLM wil samen met medewerkers acties ondernemen om de inzetbaarheid van medewerkers te ondersteunen.

PACE  interviewde een groot aantal technici en stafleden, analyseerde de knelpunten en oplossingen die zij benoemden en rapporteerde haar aanbevelingen aan het management.

KLM, opdrachtgever in 2017-2018

Cliënt aan het woord

‘Ik heb Cissy ervaren als een prettige mobiliteitscoach. Cissy werkte nauwkeurig en met veel oog voor mij. Ze dacht overal aan en vooral niet op de gangbare manier. Nieuwe wegen inslaan en creatief denken met de optimale oplossing voor mij en de organisatie in gedachten, typeren onze samenwerking. Cissy heeft veel wenkbrauwen doen fronsen, om uiteindelijk bij diezelfde mensen tevredenheid en positiviteit op te roepen.’

Medewerker Nationale Politie

Deze klant over PACE

‘Cissy werd als mobiliteitsadviseur ingezet bij de Landelijke Eenheid waar ik dik een jaar intensief met haar heb samengewerkt. ik heb Cissy leren kennen als een professionele gesprekspartner en senior in haar vak. Het is niet altijd makkelijk in de wirwar van processen, beleid en informele lijnen de juiste dingen te doen. Cissy wist zich hierin goed staande te houden en wist op het juiste moment even afstand te nemen. Hierdoor kon ze concreet acties ondernemen op haar complexe casussen. Ze hield goed de verbinding met alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat haar kandidaten op een mooie nieuwe plek geplaatst konden worden. Aandacht voor de kandidaat met een helder oog naar het organisatiebelang. Ik zou haar voor een nieuwe opdracht van harte aanbevelen!

Coördinator Herplaatsbaar Kandidaten, Regie-team 

Nationale Politie, opdrachtgever in 2016-2017

Competentie ontwikkeling bij Sweco

Doordat Grontmij werd overgenomen door Sweco ontstond het grootste advies- en ingenieursbureau van Europa. Daarmee veranderden ook de eisen die aan medewerkers werden gesteld. Medewerkers werden in de gelegenheid gesteld de gewenste competenties te versterken en daardoor hun dienstverband veilig te stellen.

PACE begeleidde een aantal van deze medewerkers, in Zeeland, naar een ‘performance’ op het gewenste niveau.

Sweco, klant in 2015-2016


Deze klant over PACE

‘Ik heb Cissy leren kennen als een proactieve, mens-, en klantgerichte persoonlijkheid. Ze is een echte netwerker, kent haar klanten goed en kan een prima inschatting maken van de mogelijkheden van kandidaten. Daardoor behaalt ze uitstekende plaatsingsresultaten. Daarnaast is zij iemand waarmee ik echt een enorme klik voel en enorm fijn heb samengewerkt. Hoop in de toekomst nog vaak samen iets te kunnen ondernemen!’

Sandra Luidens
(Voormalig) Werkgeversadviseur/coördinator
Gemeente Etten-Leur

Werkgeversservicepunt Regio Etten-Leur, opdrachtgever in 2009-2010

Klant 

Werkgeversservicepunt Regio Etten-Leur.

Opdracht 

Coaching van 55 ontslagen technici naar ander werk. Betrokken medewerkers waren door faillissement of bedrijfskrimp werkloos geworden.

Uitvoering

Groepsgewijs trainen gecombineerd met individuele gesprekken. De intensiviteit  en inhoud van de begeleiding was individueel maatwerk. PACE bood praktische ondersteuning bij het in kaart brengen van eigen kwaliteiten, het zoeken van vacatures en contacten binnen bedrijven, het netwerken, het verbeteren van de persoonlijke presentatie. Een groot aantal medewerkers was  succesvol in het veroveren van nieuw werk.


Deze klant over PACE

‘Cissy was een jaar netwerkadviseur in onze arbeidsmobiliteitsorganisatie. Tijdens de reguliere kennis- en matchmeetings was Cissy altijd goed in het tot een zo goed mogelijke match komen tussen kandidaten en vacatures. Daarnaast is ze ook creatief in haar denken waar het gaat om het leggen van verbanden tussen diverse organisaties en functies’.

Regiomanager Bedrijvennetwerk ACE

ACE, opdrachtgever in 2015

Klant

Technische dienstverlener

Opdracht

Ontwikkel, in samenwerking met een collega-adviesbureau, een kort “Van werk naar Werk traject” voor medewerkers die hun baan gaan verliezen. Door het wegvallen van haar grootste klant was reorganiseren onvermijdelijk en kwamen een aantal goed opgeleide medewerkers op straat te staan.

Invulling

PACE leverde een ervaren loopbaanadviseur die samen met het collega-bureau het traject inhoudelijk opzette (workshops plus individuele coaching). Geslaagd samenwerkingsverband en goede resultaten in het veroveren van ander werk.


Deze klant over PACE

‘Ik heb in de afgelopen 10 jaar regelmatig met Cissy samengewerkt. Recent in een Outplacementproject voor mijn voormalige technici. Cissy is in staat om maatwerk te leveren, ze reageert snel en kan goed met diverse betrokken partijen samenwerken.  Naar onze mensen toe had zij een ‘hands on’ aanpak die resulteerde in een snelle ‘klik’, acceptatie en een efficiënt verlopend proces’.

René Harinck
(Voormalig) Operational Manager ECL Services Middelburg

Opdrachtgever in 2012 en, in andere functies en bij andere werkgever, in verschillende andere jaren


Klant

UWV

Opdracht

Overgang van taken van divisie Werkgevers naar de Belastingdienst, door nieuwe regelgeving (wet WALVIS). Ondersteun directie én afdeling HR van de Divisie Werkgevers tijdens de reorganisatie en afbouw, een project van meerdere jaren

Invulling

Interim-adviseurs van PACE hebben zich gedurende het afbouwproces -naar grote tevredenheid- als businesspartner, manager HRM en Arbeidsjuridisch adviseur ingezet

Deze klant over PACE

‘Gedurende het afbouwtraject van de divisie Werkgevers van UWV is de afdeling P&O versterkt geweest met 4 adviseurs van PACE. Zij zijn ingezet als P&O-adviseur, Businesspartner, Manager afdeling P&O en Manager Pool Laatgeplaatsten.

Ik heb hen leren kennen als creatief, zeer flexibel, ter zake deskundig en buitengewoon betrokken. Het is duidelijk dat ze gewend zijn het P&O-vak projectmatig uit te oefenen en dat ze vertrouwd zijn met afbouwscenario’s.

Mede dankzij hun bijdrage hebben we de substantiële personeelsreductie, waarbij zoveel mogelijk medewerkers ‘van werk naar werk’ zijn begeleid, ruimschoots binnen de doelstelling gerealiseerd en kon de ‘menselijke maat’ gehandhaafd blijven.’

Jacques Spijkers MBA
(Voormalig) Programmadirecteur Serviceorganisatie
Hoofd P&O Divisie Werkgevers UWV

Opdrachtgever vanaf 2003 tot 2008

Deze klant over PACE

‘Kort na onze kennismaking ging Cissy als loopbaanadviseur aan de slag bij het Ministerie van BZK. In die hoedanigheid heb ik haar leren kennen als een vakbekwame vrouw, die duidelijk is en kritisch kan zijn. Dit vind ik een prettige combinatie van talenten waardoor je elkaar tot een betere prestatie brengt. Kortom, heel fijn om met deze professional te mogen werken.’

Mobiliteitsmanager Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk/EC O&P

Opdrachtgever van 2013 tot 2018

Cliënt aan het woord

‘Ik heb Cissy leren kennen als loopbaancoach in een periode ‘between jobs’ en heb haar ervaren als een professional die het persoonlijke nooit uit het oog verloor.

Haar kracht: analytisch vermogen, persoonlijke benadering, professioneel en daadkrachtig. Cissy schakelt als van nature snel en probleemloos tussen verschillende niveaus en weet de juiste snaar te raken. Cissy overziet situaties en laat je zelf antwoorden vinden, hierdoor kom je er sterker uit wat – naast het vinden van een nieuwe uitdaging – een mooie bonus is. Ik heb de korte samenwerking met Cissy als prettig ervaren, ze heeft haar steentje bijgedragen aan mijn carrière!’

Opdrachtgever in 2014, Zelfstandig ondernemer