Nice to know: hoeveel mensen wisselden in 2018 van baan?

Meer mensen wisselen van beroep, vooral hoger opgeleiden

Het aantal mensen dat wisselt van beroep is afgelopen jaar weer toegenomen.
In 2018 waren er 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar die een ander beroep hadden dan het jaar daarvoor. Het gaat vooral om jongeren en hoger opgeleiden.

Na piekjaar 2008, toen ruim een miljoen mensen van beroep veranderden, daalde het aantal beroepswisselaars tot 777.000 in 2014. Sindsdien neemt dit aantal jaarlijks weer toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een deel van die beroepswisselaars bleef wel in dezelfde beroepsklasse werken. Het gaat om 279.000 mensen in 2018. Als voorbeeld geeft het CBS een verpleegkundige die verdergaat als gespecialiseerd verpleegkundige.


Comments are closed.