Gratis Ontwikkeladvies 45-plussers

Vraagt u zich wel eens af hoe uw huidige werk er over tien jaar uit zal zien?  Bestaat uw werk dan nog wel? Kunt u uw huidige werk volhouden, leuk houden? Zou u misschien iets heel anders willen gaan doen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet u dan nemen?

Het -gratis- Ontwikkeladvies voor 45-plussers…..

biedt de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

U krijgt kosteloos persoonlijk en op maat gemaakt advies. Een overheidssubsidie draagt bij in mijn kosten. Ik vraag de subsidie aan; u dient bereid te zijn om aan een paar administratieve formaliteiten te voldoen.

U dient minimaal 12 uur per week betaald werk te verrichten en 45 jaar of ouder te zijn om deel te kunnen nemen. (Als u boventallig bent verklaard of ziek bent en niet terug gaat keren in uw formele functie, dan komt u niet in aanmerking).

Tijdens de persoonlijke begeleiding zullen uw persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het traject zult u meer zicht hebben op wat de toekomst voor u brengt en hoe u hier zelf invloed op kunt hebben. U zult een beter beeld hebben van wat u wilt, kunt en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat u werkend uw AOW-leeftijd kan bereiken.

De overheid stelt minimaal 4 uur begeleiding als voorwaarde. Bij PACE kunt u rekenen op 4 gesprekken van  anderhalf uur ‘face-to-face’ (niet telefonisch of per Skype) begeleiding. U kunt een op uw vraag toegesneden loopbaanscan maken, de uitkomsten daarvan bespreken we.

Uw werkgever wordt niet geïnformeerd over uw deelname en ook niet over de resultaten van het advies. U bepaalt wat u hierover met uw leidinggevende deelt.

Dus heeft u een vraag over uw huidige werk, uw toekomstige mogelijkheden binnen dit werk of naar een mogelijk ander vakgebied? Heeft u een vraag over ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden? Over uw talenten, uw kwaliteiten en hoe u die elders of anders kunt inzetten?

Kijk op www.noloc.nl/deelnemers-ontwikkeladvies voor namen van coaches, ook in uw regio, die deelnemen aan dit project.  U kunt zich als belangstellende melden via dezelfde NOLOC-site.

Momenteel geen wachtlijst!

Neem contact op met mij voor meer informatie of een afspraak!


Comments are closed.